Umeå fotoklubb bildades 1941 och har i stort sett varit aktiv sedan dess.
2015 gick klubben samman med Umeå bildgrupp.

Klubben är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, (RSF) samt Norra Norrlandsdistriktet
i första hand för tävlingsverksamhet.

 

Styrelse:

Ordf.  och kassör                           Britt-Inger Rydfjäll
V.Ordf.  och tävlingsleare:             Åke Andersson
Sekr.                                              Eva Liedgren
Övriga ledamöter:                          Hans Nordström,Tord Eriksson, Cecilia Lindqvist, Håkan Markstedt

Infoadress:

info@umeafotoklubb.net

Klubblokal:

Norra Ålidhemskolan, Humaniststråket 7
Medlemsmöte är normalt 3:e tisdagen varje månad. Kl 19:00
se nyhetsinlägg för ev avvikelser.

Medlemsavgiften för Umeå Fotoklubb är 250;-/år, studerande betalar halv avgift alltså 125:-/år och familjeavgiften är 375:-/år.

Klubbens Plusgiro är 3 92 91 – 0.