Umeå fotoklubb har ett bildspel som rullar på en av TV-kanalerna på Norrlands Universitetssjukhus, NUS.

”Musik som omvårdnad” ett samarbete mellan Umeå Fotoklubb, Studiefrämjandet och NUS.