Föreningsadress:
Umeå Fotoklubb c/o Norra Ålidhemsskolan
Humaniststråket 7
907 30 Umeå

Plusgiro: 392 91-0

Telefon:
Britt-Inger Rydfjäll ordf 070 – 602 42 97

E- postadress:

webbmaster@umeafotoklubb.net (webbmaster)