• Riksfotostämman arrangeras i Umeå våren 2021 (mera information kommer)
  • Verksamhetsplan för Umeå FK under år 2020 utarbetas
  • Från 1 mars finns de fotoskärmar som tidigare funnits på sjukhuset att synas i Studiefrämjandeds lokaler (Klossen) Ålidhem
  • 31 mars är stoppdatum för inlämnande av bidrag till bildspelstävlingen ”Expo”