• 15 september månadsmöte utomhus. Plats Bräntberget kl. 18.00. Bl a höstfotgraferar vi med makro med tanke på oktober månads snabbcupstema ”Bräntbergsmiljön”. Sista inlämningsdag för snabbcupen är 30 september.
  • 20 oktober månadsmöte. Vi träffas på stan, kulturhuset Väven, entrén kl 18.30. Tema för snabbcupen är: ”Stadsmiljö i aftonljus
  • 17 oktobers 2020 genomför DIFO, (norrlandsdistriktet av Riksförbundet Svensk Fotografi) sin stora årligen återkommande tävlingsdag. Plats: Vännäsby Festplats-Vännäsby.
  • 2 november Ålidhemsutställningen. Tider för hängning av bilder meddelas i slutet av oktober till föranmälda utställare, p.g.a. coronapandemin. Tema: ”År 2020”
  • 21-23 maj 2021 arrangeras RIFO i Umeå.
  • (mera information kommer allteftersom).