• Från 1 mars finns de fotoskärmar som tidigare funnits på sjukhuset att finnas i Studiefrämjandets lokaler (Klossen) Ålidhem.
  • 28 april är stoppdatum för deltagande i april månads snabbcup. Tema är: ”mönster i naturen”.
  • 1 maj är stoppdatum för inskick av bilder till klubbmästerskapet som detta år enbart sker i digital form. Se tidigare detaljinformation (E-post).
  • 15 maj är stoppdatum för inskick till ”Ingemars Digitaltävling”. Se regler på NND’s hemsida www.nndfoto.com
  • Våren 2021 arrangeras Riksfotostämman (RIFO) i Umeå.
    (mera information kommer allteftersom).