Syntax error in album specification. Album does not exist: 1

Fotoprojektet är ett samarbete mellan Umeå fotoklubb och fotoklubben Ogre i Lettland.

Under 2013 kommer fotoklubbarna att skildra livet runt älvarna som rinner genom Umeå och Ogre. Vi ska beskriva på ett filosofisk och dokumentärt sätt:

  • naturen
  • mänskliga aktiviteter
  • älven som en kommunikationslinje eller ett hinder för kommunikation
    Följ länken så ser ni Ogres projektbilder och Umeåklubbens bilder här.

Under hösten 2013 kommer vi att ha utställningar i Umeå och Ogre.

Vill du vara med hör av dig till klubben i Umeå, vi tycker att det skulle vara roligt om fler engagerade sig.

Några bilder från medlemmarna i Umeå och Ogre fotoklubb: