Föreningsadress:
Umeå Fotoklubb c/o Vivan Johansson
Mårdvägen 87
906 42 Umeå

Plusgiro: 392 91-0

Telefon:
Britt-Inger Rydfjäll ordf 070 – 602 42 97
Vivan Johansson sekr 070 – 255 23 43

E- postadress:
info@umeafotoklubb.net (ordförande)

webbmaster@umeafotoklubb.net (webbmaster)