Regelbundna Månadsmöten

Regelbundna Månadsmöten

posted in: Okategoriserade | 0

Fotoklubben har regelbundna möten 3:dje tisdagen varje månad (alltid kl.19) från januari till maj samt från september t o m december månad. Alla möten utom maj och december genomför vi i vår klubblokal på Norra Ålidhemsskolan, Humaniststråket 7.

På våra möten kan, förutom specifika klubbfrågor, någon i klubben berätta om sin egna fotoutveckling (fotoutvikare), medverkan från gästföreläsare kan förekomma samt s k snabbcup där de som så önskar tävla med bilder man tagit under månaden inom ett förutbestämt ämne.

Follow Bert Grahn:

Latest posts from