Snabbcup
En fototävling endast för Umeå fotoklubbs medlemmar och ingår i sammanräkningen av poäng till ”Årets fotograf”.

Snabbcupen arrangeras under säsongens ordinarie månadsmöten. Säsongen avslutas med ett klubbmästerskap, där ”Årets fotograf” utses.

Tema och art för snabbcupen bestäms av styrelsen och utlyses genom föreningens Nyhetsbrev . Snabbcupen kan varieras mellan påsiktsbilder sv/v, påsiktsbilder färg .

Antalet bilder, per deltagare och omgång, begränsas till maximalt 4 stycken.

Poäng tilldelning 1:a-4 poäng, 2:a-3 poäng.3:a-2 poäng övriga deltagare 1 poäng

Vid tävlingen har varje mötesdeltagare rätt att lägga 3 röster på sitt bildval. En bild kan få mer än 1 röst per röstdeltagare.

Digitala bilder visas med rullande bildspel på en extern skärm.

Det är inte tillåtet att rösta på egen bild. Bilder med lika röste tal får samma placering och därmed samma poäng tilldelning.

Om deltagare skulle få fler bilder placerade på 1:a, 2:a eller 3:e plats är det endast den högre placeringen som ger poäng.

 

Årets fotograf
Till Årets fotograf i Umeå fotoklubb utses den person som under säsongen (höst-vår) lyckats samla ihop flest poäng i följande tävlingar:

Snabbcupen (sammanräknad poäng för säsongen).

DIFO, RIFO och Klubbmästerskap (en poäng per tävling och deltagande klass).

Klubbens tävlingsledare är enväldig domare och korar ”Året Fotograf” under majmötet.

 

Klubbmästerskap
Svartvitt på papper
Kollektion på 2-5 bilder. Längsta sida 50 cm inkl. passepartout.

 

Färg på papper
Kollektion på 2-5 bilder. Längsta sida 50 cm inkl. passepartout.

 

Digitaltävling
Enbildstävling. Max 4 bidrag/person. OBS Bildmottot. Bilderna ska vara i jpg-format, bildens längsta sida max 2000pixlar. Döp bilderna till förnamn_efternamn_löpnummer.jpg.
Bilderna mailas till Calle Johansson, eller via USBminne till tävlingsledaren.

 

Du får deltaga i samtliga klasser, en kollektion per klass. Alla bilder skall vara signerade med namn.

Sista inlämningsdag är aprilmötet.

Porto och emballage kostar 20 kronor/person

Resultatet redovisas på majmötet.