Klubben bildades första gången 1941 av fyra fotointresserade herrar: Bertil Ekholtz, Fritz Nyqvist, Olle Bengtsson och ”fotodoktorn” Ingemar Lövgren. Under 1940- 50- och 60-talen höll klubben, precis som landets många fotoklubbar, igång verksamheten med tävlingar och kurser i både fotografering och framkallningsteknik.

I slutet av 70-talet trappades verksamheten ned och klubben slumrade till en tid, för att ett par år senare väckas till tiv igen av en till staden inflyttad student som tyckte det var dåligt att det inte fanns en aktiv fotoklubb i utbildningsstaden Umeå. En stencil som kallade till möte för att nystarta fotoklubben rönte sådan uppmärksamhet att verksamheten omedelbart återupptogs. Studenten själv, Björn Josefsson, har lämnat staden. Men hans arv, ”nya” Umeå FK, lever alltjämt vidare.

Per Borg, Rickard Ingman, Tore Häggström, Hans Folkesson, Tomas Hedström, Calle Johansson, Åsa Gallegos Torell, Ritta Parpala och Vivan Johansson är i fotosammanhang kända umebor som har turats om att svinga ordförandeklubban. Utställningar, tävlingar och fotografiska workshops har varit höjdpunkterna de senare åren då fotografiskt färgstarka namn har varit ledare, Micke Berg, Tuija Lindström, Håkan Elofsson och Gunnar Smoliansky för att nämna några.

1989 gav klubben och kommunen tillsammans ut en bok, ”Kolla Umeå”, som i bilder berättar om staden. En bok som visar vardagens Umeå med gatuliv och studentvimmel och inte handlar så mycket om företag, forskning och undervisning. Klubben har gett ut almanackor åren 1984- 87 och 1992, samt bildhäften 1985 och 1991, som finansierades med reklamplatser.

Klubben var värd för distriktets fotostämmor, Difo, 1987, 1991, 2000, 2004, 2007 och 2014, samt för riksfotostämman, Rifo, 1997.