Informationsstruktur för Umeå Fotoklubb

FB sluten grupp

(betalande medlemmar)

FB öppen grupp

(betalande medlemmar + andra fotointresserade)

Hemsidan

Ansvarig: styrelsen

Målgrupp: Allmänhet

E-post

Ansvarig: styrelsen

Målgrupp: betalande medlemmar

  • Ömsesidig information inom klubben
  • Allmän information och ex utbyte av bilder mellan medlemmar och andra fotointresserade.
  • Klubbens ansikte utåt.
  • Information om klubben och kommande verksamheter
  • Kontaktinformation mm

Delegerat genomförandeansvar: Hemsidegruppen

  • Årsmötesprotokoll
  • Kallelser av olika slag
  • Information från RSF o NND
  • Tävlingsinformation
  • mm