Föreningsadress:
Umeå Fotoklubb c/o Norra Ålidhemsskolan
Humaniststråket 7
907 30 Umeå

Plusgiro: 392 91-0

Telefon:
Olle Johansson Ordförande.  070 – 340 33 97
Åke Andersson Tävlingsledare. 070-654 83 84
Britt-Inger Rydfjäll Kassör. 070-602 24 97

E- postadress:
info.umeafotok@gmail.com (ordförande)

webbmaster@umeafotoklubb.net (webbmaster)