Föreningsadress:
Umeå Fotoklubb c/o Norra Ålidhemsskolan
Humaniststråket 7
907 30 Umeå

Plusgiro: 392 91-0

Telefon:
Britt-Inger Rydfjäll ordf 070 – 602 42 97
Åke Andersson vice ordf. 070-654 83 84                                                                    Eva Liedgren sekr. 070-250 32 86

E- postadress:
info.umeafotok@gmail.com (ordförande)

webbmaster@umeafotoklubb.net (webbmaster)