Intresserad? Besök gärna något av våra möten för att bilda dig en uppfattning om klubben.

När du sedan vill bli medlem i klubben, betala in medlemsavgiften på postgiro 392 91-0. Ange ditt namn, adress och telefonnummer samt eventuell e-postadress på inbetalningskortet.

Ny medlem erlägger hel årsavgift 250:- vid inträdet i klubben. Om medlemmen kommer in på hösten erläggs halv avgift. Finns det medlemmar av samma familj i klubben betalar en person hel årsavgift och resterande halv avgift. Ungdomar (upp till 20 år) och studerande erlägger halv avgift.