Fotoklubbens projekt om Sävarån, ”Åns åtta årstider” är igång och intressant samarbete med Photoclub Varese pågår. Mer om Sävaråprojektet kan du läsa om på bloggen: ”http://ans8a.blogspot.se”
I oktober 2012 visades vårt bildspel om Åns Åtta Årstider på en fototräff i Varese i norra Italien. Där var en sammankomst med ca 20 fotoklubbar och Umeå Fotoklubb var då den första fotoklubben utanför Italien som var med.

Vandringsutställningar med 24 bilder samt bildspel har genomförts under hösten i de större byarna efter Sävarån. Dessemellan har bilderna varit utställda på Studiefrämjandets Kulturhus Klossen på Ålidhem. Utställningarna fortsätter under våren 2013.

Onsdag den 12 mars kl 19.00 Har Svenska Turistföreningen inbjudit oss att visa bilder och föreläsa om Sävarån på Umeå Folkets Hus.

I oktober 2013 kommer vi att delta när Oktoberfoto genomförs i Varese.

Under hösten 2013 kommer fotoprojektet att sammanställas för att kunna presenteras under Kulturhuvudstadsåret 2014. Planer finns att projektet ska redovisas i samband med DIFO som vi genomför i oktober 2014.

Projektet är avslutat! Även Bloggen är avslutad!