Regelbundna Månadsmöten

posted in: Okategoriserade | 0

Fotoklubben har regelbundna möten 3:dje tisdagen varje månad (alltid kl.19) från januari till maj samt från september t o m december månad. Alla möten utom maj och december genomför vi i vår klubblokal på Norra Ålidhemsskolan, Humaniststråket 7 ingången längst österut. Aprilmötet är dock innevarande år inställt på grund av Corona oroligheter.

På våra möten kan, förutom specifika klubbfrågor, någon i klubben berätta om sin egna fotoutveckling (fotoutvikare), medverkan från gästföreläsare kan förekomma samt s k snabbcup där de som så önskar tävla med bilder man tagit under månaden inom ett förutbestämt ämne.
Du är givetvis välkommen till något av våra månadsmöten för att känna dig för utan att det kostar något.
VÄLKOMMEN!