• Från 1 mars finns de fotoskärmar som tidigare funnits på sjukhuset att finnas i Studiefrämjandets lokaler (Klossen) Ålidhem.
  • 30 juni är stoppdatum för uppladdning av bilder till RSF årsbok. (se RSF hemsida
  • 22 augusti höstupptakt Hamptjärnstugan kl 13. Vi fotar med temat ”Skogen i det stora och lilla”. Detta blir också temat för höstens nästa snabbcup.
  • 17 oktobers 2020 genomför DIFO, (norrlandsdistriktet av Riksförbundet Svensk Fotografi) sin stora årligen återkommande tävlingsdag. Plats: Vännäsby Festplats-Vännäsby.
  • 21-23 maj 2021 arrangeras RIFO i Umeå
  • (mera information kommer allteftersom).