Från och med våren 2015 har Umeå Bildgrupp gått samman med Umeå Fotoklubb. Det medför att vi kommer att kunna ha ett bredare utbud av aktiviteter.

Klubben har medlemsmöte en gång i månaden. Vanligen tredje tisdagen varje månad januari- maj och september- december.

Någon egen klubblokal har Umeå FK inte idag, utan månadsmötena hålls numera på Norra Ålidhemskolan, Humaniststråket 7. Vi har där ett eget förråd, och en möteslokal i ett av skolans klassrum. På månadsmöten har vi bildvisning av vanligtvis någon klubbmedlem eller vid enstaka tillfällen en extern föreläsare med bildvisning, ibland förekommer studiebesök eller fotopromenader i samband med månadsmötet, m.m.

Dessutom brukar vi också på medlemsmötena ha en liten fototävling som vi kallar snabbcupen. Medlemmarna tar med sig bilder till mötet. Vi röstar fram vinnarbilder och diskuterar runt bilderna och en vinnare utses, som erhåller ett pris.

Klubben brukar årligen arrangera en klubbutställning. Som medlem har du även möjligheten att visa upp dina bilder för allmänheten på klubbens skärm på Studiefrämjandets lokal Klossen. Årligen ger RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi, ut en fotobok, med fotografier från Sveriges fotoklubbar. För det mesta brukar någon medlem i klubben finnas representerad i denna.

Tävlingar är ett roligt sätt att få sina bilder bedömda av någon annan. Förutom ett årligt klubbmästerskap samt snabbcuperna, deltar klubben med bilder i olika externa tävlingar arrangerade bl.a. av RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi samt EXPO och Ingemars Digitaltävling arrangerade av NND, Norra Norrlandsdistriktet av RSF.

Årligen utser vi årets fotograf i klubben. Detta baseras på både deltagande samt resultat i olika tävlingar. Årets fotograf erhåller ett vandringspris.