SNABBCUP
En fototävling endast för Umeå fotoklubbs medlemmar och ingår i sammanräkningen av poäng till ”Årets Fotograf”.
Icke betalande deltagare får delta max två gånger i snabbcupen. Om denne blir betalande medlem så får erövrade poäng medräknas. Snabbcupen arrangeras under säsongens ordinarie månadsmöten. Tävlingssäsongen avslutas med ett klubbmästerskap och  ”Årets fotograf” utses.

Tema för nästkommande snabbcup röstas fram vid månadsträff. Alla bilder som deltar ska vara  tagna efter det datum då temat fastställdes. Temat läggs ut på hemsidan så att även medlemmar som inte kunde delta får information.

Antalet bilder per omgång begränsas till 1 bild/deltagare. För att få utrymme för mera bild diskussioner och undvika att en deltagare tar hem 1:a, 2:a och 3:e platserna. Poäng tilldelning 1:a- 4 poäng, 2;a- 3 poäng, 3:a- 2 poäng övriga deltagare 1 poäng.

Vid tävlingen har varje mötesdeltagare rätt att lägga 3 röster på sitt bildval. En bild kan få mer än 1 röst per röstdeltagare.

Vid snabbcupen gäller endast påsiktsbilder där svart/vit och färg kan blandas.

Det är inte tillåtet att rösta på egen bild. Bilder med lika röstetal får samma placering och därmed samma poäng tilldelning.

ÅRETS FOTOGRAF 
Till Årets fotograf i Umeå fotoklubb utses den person som under säsongen (höst-vår) lyckats samla ihop flest poäng i följande tävlingar:
Snabbcupen (sammanräknad poäng under säsongen)
DIFO, RIFO, EXPO, Ingemars digitaltävling och Klubbmästerskapet (en poäng per klass i de tävlingar du deltar i ). 
Klubbens tävlingsledare är enväldig domare och korar ”Årets Fotograf” under majmötet.

KLUBBMÄSTERSKAP

Svartvitt på papper
Kollektion 3-5 bilder. Längsta sida 50 cm  inkl passepartout.

Färg på papper
Kollektion 3-5 bilder. Längsta sida 50 cm inkl. passepartout.

Varje kollektion skall märkas med en personligt vald kod om 6 tecken, tre bokstäver och tre siffror. Varje bild i kollektionen märks med denna kod, bildtitel samt bildens nummer i kollektionen och totala antalet bilder. Bifoga en namnlista med koden och ditt namn.

Exempel: Märkningen av bild 2 i en kollektion om 3 bilder skulle kunna vara YQG 374 bildtitel 2/3


Digitaltävling
Enbildstävling om maximalt 4 bilder/person. Bilderna ska vara i jpg-format, bildens längsta sida maximalt 2000 pixlar.
Både färg och svart/vit gäller. Döp bildfilerna med en kod enligt ovanstående exempel för kollektioner. Här utgår
naturligtvis bildnummer. Exempel: TRG234 bildtitel.jpg Bifoga en namnlista med koden och ditt namn.

Bilderna mailas till: akand@telia.com eller lämna ett USB- minne på aprilmötet.

Du får delta i samtliga klasser.

  • Sista inlämningsdag är aprilmötet
  • Deltagarkostnad, 20 kr/person
  • Resultat redovisas på majmötet