Fotografi i Umeå

Västerbottens museum

Bildmuseet

Sällskapet Sune Jonssons vänner

Kulturhuset Väven; Foto- och konstutställningar på våning 2 och 4